Salavan Teacher Training College

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານສະຖິຕິລວມທັງການລາຍງານສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ບ້ານເກິນ ແຂວງ ວຽງຈັນ

ວັນທີ12–16ມີນາ(3) 2019 ​ຕ່າງ​ໜ້າວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ສາ​ລະ​ວັນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຕ່າງ​ໜ້າ​ຈາກວິທະຍາໄລຄູ 07 ແຫ່ງ​, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສູນສະຖິຕິ, ສູນພັດທະນາຄູ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ,ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ 04 ແຫ່ງ, , ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້, ວິທະຍາໄລ ພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສິລະປະສຶກສາໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານສະຖິຕິລວມທັງການລາຍງານສະຖິຕິ ອັດຕະໂນມັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດທີ່​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ໄລ​ຄູ​ບ້ານ​ເກິນ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປ​ະ​ທານຂອງ ທ່ານເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ

ເຊິ່ງ​ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມທັງໝົດມີ58 ທ່ານ,ຍິງ15ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ

  • ເພື່ອໃຫ້ການລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູສາມາດສອດຄ່ອງກັນກັບຮ່າງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງສູນຖິຕິເພື່ອລາຍງານສະຖິຕິແບບອັດຕະໂນມັດໄດ້.
  • ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູລາຍງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມຸນ TEMIS (Teacher Education Management Information System) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແລກປ່ຽນບັນຫາ.
  • ເພື່ອປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໃນການລາຍງານສະຖິຕິໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ.

ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ:

         ຜ່ານການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ນັກສຳມະນາກອນ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຈາກຜົນການປະເມີນດັ່ງນີ້:

  • ນັກສຳມະນາກອນແມ່ນສາມາດກຳໄດ້ເຖິງຂໍ້ສະດວກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການນຳໃຊ້ລະບົບຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ.
  • ນັກສຳມະນາກອນສາມາດເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ.
  • ນັກສຳມະນາກອນສາມາດທົດລອງການລາຍງານສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງສະຖາບັນຂອງຕົນເອງໄດ້

ຂໍ້ສະເໜີ:

  • ສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄົບຖ້ວນ ເພື່ອໃຫ້ສະດວກໃນເວລາເກັບກຳສະຖິຕິນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສູນສະຖິຕິການສຶກສາກິລາ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *